Realizacja Kutno

Zaprojektowaliśmy i wyposażyliśmy dwa supermarkety. Lada ENIXE stanowi ich ozdobę całości. Czarny front podkreśla delikatesowy charakter tego stoiska. Cią lad zaczyna się od lady garmażeryjne , przechodzą na ladę na wędliny. Następnie zastosowana lada to ENIXE 250M1 na mięso (lada chłodnicza o podwyższonej wilgotności).

Ciąg lad kończy lada na produkty ciepłe przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów. Jednocześnie w w tych supermarketach zamontowane zostały najnowocześniejsze ragały chłodnicze na nabiał, warzywa oraz napoje typ ANGEL produkcji włoskiej firmy De Rigo Refrigeration. Również na mrożonki zastosowana szafa typ TIMOR 2.0 jest produkcji tej firmy. Zastosowanie tych urządzeń, z uwagi na technologię, pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej.

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno

Realizacja Kutno