FAQ

1. Jaką wybrać ladę chłodniczą na mięso?

Wybór lady chłodniczej do sklepu, z reguły stanowi problem dla inwestora. Najpierw należy zastanowić się jakie artykuły będą eksponowane oraz ile metrów przeznaczone zostanie na dany asortyment. Należy zwrócić uwagę, że rożne artykuły wymagają innej temperatury w jakiej są eksponowane w ladzie. W związku z tym powinny one stanowić jeden moduł oddzielony przegrodami od innych temperatur. W tym wypadku najważniejsza jest ekspozycja mięsa, które wymaga przedziału temperatur +2/+40C w wypadku lad o wymuszonym obiegu powietrza. W związku z regulacją temperatur, moduły te winny być wyposażone w sterownik który umożliwi jej nastawę oraz sondy. Ponadto lada na świeże mięso winna być wyposażona w grzałkę parownika która cyklicznie zapobiega jego szronieniu i zalodzeniu. Niezbędnym elementem jest regulator obrotów wentylatorów, dzięki któremu redukowana prędkość zapobiega występowaniu osuszki powierzchniowej. Pomiar i regulacja prędkości i równocześnie temperatury winna być wykonana przez pracownika serwisu i ich wartość powinna zostać nastawiona w określonym przedziale.

 

2. Systemy lady chłodniczych dedykowanych do sprzedaży i ekspozycji świeżego mięsa.

Eksponowane mięso to towar specjalnej troski. Jego doskonała kondycja zależy od panujących warunków w ladach chłodniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność, temperaturę oraz prędkość przepływu powietrza. Firma CRIOCABIN opracowała trzy systemy montowane w tego typu ladach. W pierwszym, o nazwie 250 M1 zastosowano parownik o specjalnej budowie dzięki której uzyskano wyższą o 30% sprawność i mniejszą deltą T pomiędzy temperaturą otoczenia i parowania. Wilgotność powietrza w tym systemie wynosi 50 - 60%. Następny to S-CONCEPT. Jest to system grawitacyjny, który polega na zastosowaniu parownika zamontowanego pod blatem roboczym ,a perforowana powierzchnia ekspozycyjna zintegrowana jest z ciągiem rurek chłodniczych, w których których ciśnienie czynnika chłodniczego sterowane jest za pomocą zaworu. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie w ladzie wilgotności 60 - 75%. Inny G CONCEPT to połączenie dwóch poprzednich tj. niewielkie wentylatory wymuszają powolny ruch powietrza, a parownik i system zintegrowanych z ekspozycją rurek zapewnia stałą temperaturę. Wilgotność w ladzie waha się od 80 do 85%. Należy wspomnieć że w systemie G CONCEPT zastosowano wymiennik glikolowy.

 

3. Jakie oświetlenie w ladach chłodniczych?

Oświetlenie produktów żywnościowych w ladach chłodniczych z reguły montowane jest pod górną półką. W związku z tym, że częściowo utrudnia i zasłania eksponowane towary, firma CRIOCABIN dąży do wyeliminowanie tego problemu. Z jednej strony zastosowana specjalnie gięta szyba (w ladach z takim profilem szyby frontowej) pozwala na maksymalne przesunięcie do tyłu oświetlenia, z drugiej zaś cienki profil kieruje specjalne oświetlenie na eksponowane produkty. To rozwiązanie stosowane jest również w ladach z prosta szybą. Zastosowanie tego profilu umożliwia montaż systemu oświetlenia typu LED. Oczywiście barwa światła dobierana jest do eksonowanego w ladzie produktu.